Panya แอปฯ ตอบคำถามชิงเงินรางวัล ประกาศปิดรายการ

Panya แอปฯ ตอบคำถามชิงเงินรางวัล ประกาศปิดรายการ

แอปฯ ตอบคำถามชิงเงินรางวัล Panya ประกาศปิดตัวกะทันหัน อ้างมีปัญหาด้านการเงิน ทำผู้เล่นโวยลั่นเข้าข่ายหลอกลวงประชาชน เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2562 ที่ผ่านมา CEO แอปพลิเคชั่น Panya ซึ่งเป็นแอปฯ ตอบคำถามชิงเงินรางวัลชื่อดัง…