ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศยกเลิกล้มละลาย นามสกุลดัง ‘แสงกนกกุล’

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศยกเลิกล้มละลาย นามสกุลดัง ‘แสงกนกกุล’

วันที่ 25 มิ.ย.62 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ยกเลิกการล้มละลาย คดีหมายเลขแดงที่ ล. 147/2543 กองบังคับคดีล้มละลาย 2 ศาลล้มละลายกลาง กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า…