นักกฏหมายแนะนำประชาชน เรียกค่าเสียหาย หากแพทย์ตรวจผิดพลาด

นักกฏหมายแนะนำประชาชน เรียกค่าเสียหาย หากแพทย์ตรวจผิดพลาด

ไม่ใช่ครั้งแรกที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการวินิจฉัยที่ผิดพลาดของแพทย์ ซึ่งหลายๆ ครั้งไม่ได้เกิดการเรียกร้องค่าเสียหายเกิดขึ้น ซึ่งกรณีนี้นักกฏหมายแนะนำว่า สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้ทั้งทางร่างกาย และ จิตใจ หากตรวจแล้วพบว่าเป็นการวินิจฉัยที่ผิดพลาดจริง ติดตามได้จากรายงานของ คุณ สานนท์ เจริญพันธุ์ ใบหน้าของนางมณีรัตน์ คงหอม หลังทราบผลตรวจเชื้อHIVจากสภากาชาดไทย…