Ford ประชุมแถลงนโยบายผู้จำหน่ายทั่วประเทศ ชู Ranger เป็นเรือธงในปี 2562

Ford ประชุมแถลงนโยบายผู้จำหน่ายทั่วประเทศ ชู Ranger เป็นเรือธงในปี 2562

Ford จัดประชุมใหญ่ผู้จำหน่ายทั่วประเทศ ชู “Ranger” เป็นเรือธงผลักดันความสำเร็จของธุรกิจในปี 2562 พร้อมเร่งยกระดับประสบการณ์ลูกค้า ฟอร์ด ประเทศไทย จัดประชุม แถลงนโยบายทิศทางธุรกิจ กับผู้จำหน่าย Ford ทั่วประเทศประจำปี 2562…