‘แตงเปปปิโน’ พาชาวบ้านจีนพ้นจน

‘แตงเปปปิโน’ พาชาวบ้านจีนพ้นจน

ซินหัวไทยเปิดเผยภาพ “แตงเปปปิโน” (Pepino melon) ในพื้นที่แห้งแล้งซึ่งเต็มไปด้วยหิน ของหมู่บ้านลู่ฮวา ตำบลซีเจียโข่ว อำเภอปกครองตนเองกลุ่มชาติพันธุ์อี๋ สือหลิน มณฑลอวิ๋นหนาน (ยูนนาน) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน ไร่แตงแห่งนี้เป็นผลสำเร็จจากความพยายามในการต่อสู้กับสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายของชาวบ้านในท้องถิ่นเพื่อที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้น หมู่บ้านลู่ฮวามีภูมิประเทศแห้งแล้ง เต็มไปด้วยหินจึงไม่สามารถทำการเกษตรได้ดีนัก…