แตงเปปปิโน

‘แตงเปปปิโน’ พาชาวบ้านจีนพ้นจน

ซินหัวไทยเปิดเผยภาพ “แตงเปปปิโน” (Pepino melon) ในพื้นที่แห้งแล้งซึ่งเต็มไปด้วยหิน ของหมู่บ้านลู่ฮวา ตำบลซีเจียโข่ว อำเภอปกครองตนเองกลุ่มชาติพันธุ์อี๋ สือหลิน มณฑลอวิ๋นหนาน (ยูนนาน) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน ไร่แตงแห่งนี้เป็นผลสำเร็จจากความพยายามในการต่อสู้กับสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายของชาวบ้านในท้องถิ่นเพื่อที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้น หมู่บ้านลู่ฮวามีภูมิประเทศแห้งแล้ง เต็มไปด้วยหินจึงไม่สามารถทำการเกษตรได้ดีนัก…

Home / NEWS / ‘แตงเปปปิโน’ พาชาวบ้านจีนพ้นจน

ประเด็นน่าสนใจ

  • หมู่บ้านลู่ฮวา ในประเทศจีน มีภูมิประเทศแห้งแล้ง เต็มไปด้วยหิน ทำการเกษตรยากลำบาก
  • ชาวบ้านจึงหันมาปลูกแตงเปปปิโน ที่มีต้นกำเนิดมาจากทวีปอเมริกาใต้เหมาะกับสภาพแวดล้อม
  • ในช่วงแรกคนไม่นิยมกินแตงเปปปิโน เนื่องจากไม่เป็นที่รู้มากนัก แต่แล้วทางรัฐบาลจีนได้ส่งเสริม สร้างความนิยม จนช่วยชาวบ้านเพิ่มยอดขายได้

ซินหัวไทยเปิดเผยภาพ “แตงเปปปิโน” (Pepino melon) ในพื้นที่แห้งแล้งซึ่งเต็มไปด้วยหิน ของหมู่บ้านลู่ฮวา ตำบลซีเจียโข่ว อำเภอปกครองตนเองกลุ่มชาติพันธุ์อี๋ สือหลิน มณฑลอวิ๋นหนาน (ยูนนาน) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน

ไร่แตงแห่งนี้เป็นผลสำเร็จจากความพยายามในการต่อสู้กับสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายของชาวบ้านในท้องถิ่นเพื่อที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้น

หมู่บ้านลู่ฮวามีภูมิประเทศแห้งแล้ง เต็มไปด้วยหินจึงไม่สามารถทำการเกษตรได้ดีนัก ชาวบ้านจึงเลือกปลูกแตงเปปปิโนที่เหมาะกับสภาพแวดล้อมของหมู่บ้าน

แต่เนื่องจากแตงชนิดนี้มีต้นกำเนิดมาจากทวีปอเมริกาใต้จึงไม่ค่อยเป็นที่รู้จักในหมู่ลูกค้าชาวจีนและไม่มีใครซื้อ

แต่สถานการณ์ก็เปลี่ยนไปช่วงปลายปี 2015 เมื่อโครงการบรรเทาความยากจนของรัฐบาลได้ช่วยส่งเสริม สร้างความนิยม และเพิ่มยอดขายให้กับแตงเปปปิโน ซึ่งกรอบสดชื่นเหมือนแตงกวาและมีรสหอมหวานเหมือนเมล่อน ทั้งยังมีคุณค่าทางอาหารสูง แตงชนิดนี้จึงค่อยๆ ได้รับความนิยมในหมู่ชาวจีนที่รักสุขภาพ

ปัจจุบัน ตำบลซีเจียโข่ว มีพื้นที่เพาะปลูกแตงเปปปิโนถึง 30,000 ไร่ และมีชาวบ้านมากกว่า 4,000 ครัวเรือนประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมแตงเปปปิโน ซึ่งช่วยให้พวกเขาหลุดพ้นจากความยากจน เช่น ครอบครัวของจางเจี้ยนเหว่ย ซึ่งคาดว่าจะมีรายได้ต่อปีสูงแตะ 100,000 หยวน (ราว 400,000 บาท) ในปี 2019

ขอบคุณข้อมูลจาก ซินหัวไทย

X