คุณอายุเท่าไหร่? มาดูวิธีเช็คอายุร่างกาย ที่แท้จริงกัน

คุณอายุเท่าไหร่? มาดูวิธีเช็คอายุร่างกาย ที่แท้จริงกัน

การเช็คอายุที่แท้จริงของร่างกาย พร้อมกับเรียนรู้พฤติกรรมที่เป็นสาเหตุของการแก่ก่อนวัย จะช่วยให้เรารู้ได้ว่า อายุร่างกาย ต่างกับ อายุจริงแค่ไหน เพราะสิ่งนี้นับเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสุขภาพเบื้องต้นได้