ประมวลภาพ บิ๊กตู่ ลงเรือหลวงอ่างทอง เยี่ยมชมการฝีก ศรชล.

ประมวลภาพ บิ๊กตู่ ลงเรือหลวงอ่างทอง เยี่ยมชมการฝีก ศรชล.

ที่บริเวณท่าเรือนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล(ผอ.ศรชล.) ตรวจเยี่ยมการฝีกฯ และเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกฯ บนเรือหลวงอ่างทอง โดยการฝึกศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลประจำปีงบประมาณ 2562 (ฝึก ศรชล.62) เป็นการสาธิต…