นักวิชาการชี้บิ๊กตู่ตีความ  ‘animal farm’ ไม่รอบด้าน ทำให้เหมือนวิจารณ์ตัวเอง

นักวิชาการชี้บิ๊กตู่ตีความ ‘animal farm’ ไม่รอบด้าน ทำให้เหมือนวิจารณ์ตัวเอง

นักวิชาการยืนยัน animal farm เป็นหนังสือเกี่ยวกับการเมือง เชื่อพลเอกประยุทธตีความไม่รอบด้าน ทำให้ย้อนกลับมาจนถูกวิจารณ์ รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต คณบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กล่าวถึงกรณีที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา…