‘คณะประชาชนปลดแอก’ เรียกร้อง 3 ข้อ หากมีการเปิดประชุมสมัยวิสามัญฯ

‘คณะประชาชนปลดแอก’ เรียกร้อง 3 ข้อ หากมีการเปิดประชุมสมัยวิสามัญฯ

คณะประชาชนปลดแอก ได้ออกแถลงการณ์เรื่อง การเปิดประชุมสมัยวิสามัญสภาผู้แทนราษฎรต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน