การเคหะฯ เปิดจองบ้านเช่าราคาถูก เริ่มต้น 1,400 บาทต่อเดือน

การเคหะฯ เปิดจองบ้านเช่าราคาถูก เริ่มต้น 1,400 บาทต่อเดือน

การเคหะแห่งชาติได้ดำเนินการจัดทำโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน