อัพเดทเทรนด์สินค้านวัตกรรมในงาน Taiwan Expo 2021 in Thailand online

อัพเดทเทรนด์สินค้านวัตกรรมในงาน Taiwan Expo 2021 in Thailand online

Taiwan Excellence จัดงานสัมมนาออนไลน์หัวข้อ “Experiencing the Wonderful Life” แนะนำ 4 ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล Taiwan Excellence ซึ่งเป็นรางวัลที่รัฐบาลไต้หวันมอบให้กับผลิตภัณฑ์ไต้หวันที่มีความโดดเด่นทางด้านนวัตกรรม การออกแบบ และคุณภาพ…