ผอ.ไชน่ามีเดียกรุ๊ปอวยพรปีใหม่ 2020 ไปยังผู้ชมทั่วโลก

ผอ.ไชน่ามีเดียกรุ๊ปอวยพรปีใหม่ 2020 ไปยังผู้ชมทั่วโลก

เมื่อวันที่ 1 มกราคม ปี 2020 นายเซิ่น ไห่สง ผู้อำนวยการไชน่ามีเดีย กรุ๊ป(CMG)กล่าวสนุทรพจน์ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงระหว่างประเทศของจีนและเว็บไซต์เพื่ออวยพรปีใหม่ให้กับผู้ฟังและผู้ชมทั่วโลกว่า China Media Group ก่อตั้งขึ้นในเดือนมีนาคม 2561 โดยการรวมกิจการของอดีตสถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน…