รีวิว 5 เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว ราคาไม่เกินพัน ไอเทมสุขภาพที่ควรมี ยุคโควิด-19

รีวิว 5 เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว ราคาไม่เกินพัน ไอเทมสุขภาพที่ควรมี ยุคโควิด-19

เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว หรือ เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด ถือเป็นเครื่องมือแพทย์ที่น่าสนใจและเหมาะกับการมีไว้ติดบ้าน เพราะเป็นเครื่องมือที่ช่วยตรวจวัดระบบเกี่ยวกับการหายใจและออกซิเจนในเลือดของร่างกายเรา