ทรัมป์ เสนอปฏิรูประบบคนเข้าเมือง-เปิดรับแรงงานมีทักษะ

ทรัมป์ เสนอปฏิรูประบบคนเข้าเมือง-เปิดรับแรงงานมีทักษะ

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ เสนอแผนการปฏิรูปกฎหมายคนเข้าเมืองของสหรัฐฯ -เปิดรับแรงงานมีทักษะ ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ เสนอแผนการปฏิรูปกฎหมายคนเข้าเมืองของสหรัฐฯ เพื่อให้เน้นรับแรงงานที่มีทักษะ พูดภาษาอังกฤษได้ จากเดิมที่เคยรับผู้ที่มีการศึกษาน้อย การปฏิรูปจะทำให้สัดส่วนผู้ที่ได้รับบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกกฎหมายในสหรัฐฯ หรือกรีนการ์ด ซึ่งเป็นแรงงานที่มีทักษะ…