น้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราเหลือน้อย ขอประชาชนใช้น้ำประหยัด

น้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราเหลือน้อย ขอประชาชนใช้น้ำประหยัด

นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เปิดเผยว่า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา และอำเภอดอยสะเก็ด ประชุมชี้แจงสถานการณ์น้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราและแนวทางการบริหารจัดการน้ำในสภาวะไม่ปกติ ที่เกิดจากฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ใช้น้ำกว่า 100 คน ขณะนี้ ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีเพียง 45…