เขื่อนป่าสักยังคงวิกฤติหลังฝนทิ้งช่วง เขื่อนไซยะบุรีแจงน้ำโขงแห้งไม่เกี่ยวกักน้ำ

เขื่อนป่าสักยังคงวิกฤติหลังฝนทิ้งช่วง เขื่อนไซยะบุรีแจงน้ำโขงแห้งไม่เกี่ยวกักน้ำ

ปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักยังคงวิกฤติหลังจากได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน ล่าสุดปริมาณน้ำสะสมอยู่ในอ่างเก็บน้ำร้อยละ 4.82 เปอร์เซ็นต์ หรือมีน้ำสะสมอยู่ที่ 46 ล้าน ลบ.ม. จากความจุทั้งหมดที่ 960 ล้าน ลบ.ม. โดยไม่มีฝนตกลงมาในลุ่มน้ำป่าสักเลยทำให้ไม่มีน้ำไหลลงอ่างของเขื่อนป่าสักฯ แต่ทางเขื่อนป่าสักจำเป็นต้องระบายน้ำลงสู่ท้ายเขื่อนเพื่อรักษาระบบนิเวศและใช้ในการอุปโภคบริโภค…

นักท่องเที่ยวลุยน้ำชม วัด-ชุมชนเก่า โผล่กลางเขื่อนป่าสักหลังน้ำลด

นักท่องเที่ยวลุยน้ำชม วัด-ชุมชนเก่า โผล่กลางเขื่อนป่าสักหลังน้ำลด

จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เข้าสู่ขั้นวิกกฤตของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ที่ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี อยู่ในขณะนี้ จนทำให้ปริมาณน้ำภายในเขื่อนอยู่ที่ 43 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือเพียงร้อยละ 4 ของความจุเขื่อน ( 4 เปอร์เซ็นต์) จนทำให้ภายในอ่างเก็บน้ำ…