เจ้าหน้าที่สนามบิน ซื่อสัตย์! เก็บเงิน 4 หมื่นคืนเจ้าของ

เจ้าหน้าที่สนามบิน ซื่อสัตย์! เก็บเงิน 4 หมื่นคืนเจ้าของ

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ชื่นชม เจ้าหน้าที่จราจรบริษัท MAI หลังเจ้าตัวเก็บกระเป๋าสตางค์ผู้โดยสารได้ จากนั้นได้นำส่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เพื่อติดตามเจ้าของมารับคืน วันที่ 2 กรกฏาคม 2562 นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่…