‘สำนักการระบายน้ำ’ ร่วมกับ ‘โอลด์ร๊อคล้านท่า’ ลงพื้นที่เก็บขยะคลองบางจาก

‘สำนักการระบายน้ำ’ ร่วมกับ ‘โอลด์ร๊อคล้านท่า’ ลงพื้นที่เก็บขยะคลองบางจาก

นายไพศาล ธรรมโชติ หัวหน้ากลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง 4 (ธนบุรี) สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร พร้อมทีมงานลงพื้นที่เก็บขยะในคูคลองร่วมกับ ดร.ภญ. จิรวรรณ โอพรสวัสดิ์ และ นางสาวยุคลธร โอพรสวัสดิ์ ผู้ก่อตั้งโครงการ…