“ฮ่องกง แอร์ไลน์ส” เสี่ยงโดนถอนใบอนุญาต

“ฮ่องกง แอร์ไลน์ส” เสี่ยงโดนถอนใบอนุญาต

วานนี้ คณะกรรมการกำกับการขนส่งทางอากาศฮ่องกง ระบุว่า สายการบิน “ฮ่องกงแอร์ไลน์ส” สายการบินใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของฮ่องกง เสี่ยงที่จะถูกระงับหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการ หากไม่สามารถปรับปรุงสถานะทางการเงินให้ดีขึ้นได้ ภายในวันที่ 7 ธันวาคม หน่วยงานออกใบอนุญาตการขนส่งทางอากาศของฮ่องกง ระบุว่า…