อ่าวไทยตอนบน ยังสมบูรณ์ วันนี้พบทั้งวาฬและโลมา

อ่าวไทยตอนบน ยังสมบูรณ์ วันนี้พบทั้งวาฬและโลมา

วันที่ 10 สิงหาคม 2562 ทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนบน เปิดเผยว่า จากการสำรวจและติดตามสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์บริเวณอ่าวไทยตอนบน พบสัตว์ทะเลหายาก 3 ชนิด ประกอบด้วย โลมาอิรวดี…