อ่างเก็บน้ำซำตมขาวแล้วเสร็จ พร้อมเก็บกักน้ำหน้าฝนปีนี้

อ่างเก็บน้ำซำตมขาวแล้วเสร็จ พร้อมเก็บกักน้ำหน้าฝนปีนี้

นายราเชน ศิลปะรายะ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 5 กรมชลประทาน เปิดเผยว่า โครงการอ่างเก็บน้ำซำตมขาว พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการฯ ที่นายชาย ช่วยนา ราษฎรบ้านห้วยหมากหล่ำ ได้ถวายฎีกาขอพระราชทานแหล่งน้ำบ้านหนองหมากหล่ำ หมู่ที่…