อ่างเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำซำตมขาว

อ่างเก็บน้ำซำตมขาวแล้วเสร็จ พร้อมเก็บกักน้ำหน้าฝนปีนี้

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

  • กรมชลประทาน ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำซำตมขาว พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้วเสร็จ พร้อมเก็บกักน้ำได้แล้วในช่วงฤดูฝนนี้ คาดสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งหน้าอย่างเพียงพอ
  • ลักษณะเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ความจุประมาณ 204,100 ลูกบาศก์เมตร นอกจากจะกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด ซึ่งจะสร้างรายได้เสริมให้ชาวบ้านได้ด้วย

นายราเชน ศิลปะรายะ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 5 กรมชลประทาน เปิดเผยว่า โครงการอ่างเก็บน้ำซำตมขาว พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการฯ ที่นายชาย ช่วยนา ราษฎรบ้านห้วยหมากหล่ำ ได้ถวายฎีกาขอพระราชทานแหล่งน้ำบ้านหนองหมากหล่ำ หมู่ที่ 6 ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

มีหนังสือถึงสำนักราชเลขาธิการขอพระราชทานอ่างเก็บน้ำซำตมขาวพร้อมท่อส่งน้ำ บริเวณบ้านหนองหมากหล่ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ เนื่องจากประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ด้วยสภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปบริเวณบ้านห้วยหมากหล่ำ มีลักษณะเป็นภูเขาสูงชัน ประกอบกับพื้นที่ราบแคบบริเวณเชิงเขาและที่ราบสลับลูกเนิน และมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

ซึ่งราษฎรในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร โดยอาศัยน้ำจากเขาสวนกวางคือร่องน้ำซำตมขาว ที่ไหลผ่านบริเวณพื้นที่หมู่บ้าน และน้ำฝนเท่านั้น จึงไม่เพียงพอต้องการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรเสียหายจากการขาดน้ำเป็นประจำทุกปี สร้างความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรในพื้นที่เป็นอย่างมาก

ต่อมากรมชลประทาน ได้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำซำตมขาว ที่มีลักษณะเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ความจุประมาณ 204,100 ลูกบาศก์เมตร ตั้งแต่ปี 2560 ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างอ่างฯเสร็จแล้ว

สามารถเก็บกักน้ำและเป็นแหล่งน้ำต้นทุน สำหรับสนับสนุนการอุปโภค – บริโภค การเกษตรกรรม และการเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งการรักษาระบบนิเวศให้กับพื้นที่บ้านห้วยหมากหล่ำและพื้นที่ใกล้เคียงได้ประมาณ 350 ไร่

นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด สร้างรายได้เสริมให้ราษฎรจากการทำประมง ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อประโยชน์สุขของราษฎรอย่างมั่นคง ยั่งยืนตลอดไป


แท็ก: NEWS , ,
WRITER

RELATED

อังกฤษสั่งอพยพประชาชนนับพัน หลังพบจุดแตกหักบริเวณอ่างเก็บน้ำ

อังกฤษสั่งอพยพประชาชนนับพัน หลังพบจุดแตกหักบริเวณอ่างเก็บน้ำ

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานข่าว กรณีพบจุดแตกหักบางส่วนในอ่างเก็บน้ำเก่าแก่ชื่อว่า ‘ทอดด์บรุ๊ค’ ซึ่งตั้งอยู่เหนือเมืองเวลีย์ บริดจ์ มณฑลดาร์บี้เชียร์ทางตอนกลางของอังกฤษ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเกรงว่าเขื่อนอาจเกิดความเสียหายมากกว่านี้ เพราะโครงสร้างของเขื่อนส่วนใหญ่เป็นดิน จึงได้แจ้งให้ประชาชนทราบว่ากำแพงของเขื่อนได้รับความเสียหาย จึงขอให้ประชาชนอพยพออกจากเมือง เพื่อความปลอดภัย…

กรมชลฯ เผยอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 4 แห่ง ยังพอรับน้ำฝนจาก ‘พายุปาบึก’ ได้

กรมชลฯ เผยอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 4 แห่ง ยังพอรับน้ำฝนจาก ‘พายุปาบึก’ ได้

ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ กรมชลประทาน นำโดย นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน และเจ้าหน้าที่ร่วมประชุม ติดตามสถานการณ์ หลังจากพายุปาบึก อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชัน เมื่อเวลา 07.00 น. ของวันนี้ และได้เคลื่อนลงทะเลอันดามันแล้ว…

X