เผยอัตราเงินเดือนเด็กจบใหม่ปี 2020 พบอาชีพโปรแกรมเมอร์รับสูงสุด

เผยอัตราเงินเดือนเด็กจบใหม่ปี 2020 พบอาชีพโปรแกรมเมอร์รับสูงสุด

อเด็คโก้ประเทศไทย ได้มีการออกมาเปิดฐานเงินเดือนในสายอาชีพต่างๆ ประจำปี 2020 ผ่านทางคู่มือฐานเงินเดือนประจำปี หรือ Salary Guide 2020 พบว่า ในปี 2020 นี้อาชีพที่เด็กจบใหม่ได้รับเงินเดือนมากที่สุดคือ Programmer/Software Developer…