สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ แจ้งเตือนห้ามเข้าพื้นที่ 3 วัดโบราณ

สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ แจ้งเตือนห้ามเข้าพื้นที่ 3 วัดโบราณ

สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ แจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้าเยี่ยมชมโบราณสถานวัดอีก้าง วัดหนานช้าง และวัดปู่เบี้ย ซึ่งเป็นวัดโบราณภายในพื้นที่โบราณสถานเวียงกุมกาม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ให้ระมัดระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าภายในพื้นที่บริเวณดังกล่าว เนื่องจากวัดโบราณทั้งสามแห่งอยู่ในระหว่างการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโบราณสถาน และอยู่ระหว่างทดสอบระบบไฟฟ้า หากประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินไปถูกเหล็กหรือสายไฟอาจเป็นอันตรายได้ โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่มีฝนตกเกือบทุกวัน ทางสำนักศิลปากรที่…