ONE Championship แต่งตั้ง หัว เฟิง เต นั่งแท่นประธานกลุ่มอย่างเป็นทางการ

ONE Championship แต่งตั้ง หัว เฟิง เต นั่งแท่นประธานกลุ่มอย่างเป็นทางการ

ONE Championship องค์กรกีฬาศิลปะป้องกันตัวระดับโลกที่ยิ่งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์เอเชีย ประกาศแต่งตัว หัว เฟิง เต ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มของ ONE Championship อย่างเป็นทางการ คุณชาตรี ศิษย์ยอดธง ประธานและผู้บริหารใหญ่ของ ONE…