เปิดวันแรก!! หอสมุดเมืองกรุงเทพฯ เข้าได้รอบละ 70 คน

เปิดวันแรก!! หอสมุดเมืองกรุงเทพฯ เข้าได้รอบละ 70 คน

วันที่ ( 19 พ.ค. 63 ) ที่ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ประชาชนเดินทางมาใช้บริการวันแรก หลังปิดให้บริการ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยประชาชนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อเข้าใช้บริการภายในพื้นที่ ผ่านการวัดอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่…