CMMU เปิดรับสมัครศึกษาต่อหลักสูตรนานาชาติ ป.โท จับคู่สาขาเรียนสถาบันดัง ฝรั่งเศส-ออสเตรเลีย เรียนจบคว้า 2 ปริญญา

CMMU เปิดรับสมัครศึกษาต่อหลักสูตรนานาชาติ ป.โท จับคู่สาขาเรียนสถาบันดัง ฝรั่งเศส-ออสเตรเลีย เรียนจบคว้า 2 ปริญญา

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือซีเอ็มเอ็มยู (CMMU) เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ เผยไฮไลต์ “หลักสูตร 2 ปริญญา” จับคู่สาขาเรียนร่วมกับสถาบันการศึกษาชื่อดังระดับนานาชาติ เรียนจบ คว้าปริญญา 2 ใบ

รู้จัก หลักสูตรนานาชาติ นักเคมีควบวิศวกรเคมี ได้ฝึกงานกับมหาลัยชั้นนำทวีปยุโรปและเอเชีย

รู้จัก หลักสูตรนานาชาติ นักเคมีควบวิศวกรเคมี ได้ฝึกงานกับมหาลัยชั้นนำทวีปยุโรปและเอเชีย

หลักสูตรนานาชาติ นักเคมีควบวิศวกรเคมี ได้แลกเปลี่ยนความรู้เคมีอุตสาหกรรม ฝึกงานกับมหาลัยชั้นนำทั้งในทวีปยุโรปและเอเชีย