นักเคมีควบวิศวกรเคมี ประเทศสกอตแลนด์ มหาวิทยาลัยสแตรธไคลด์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ( หลักสูตรนานาชาติ

รู้จัก หลักสูตรนานาชาติ นักเคมีควบวิศวกรเคมี ได้ฝึกงานกับมหาลัยชั้นนำทวีปยุโรปและเอเชีย

หลักสูตรนานาชาติ นักเคมีควบวิศวกรเคมี ได้แลกเปลี่ยนความรู้เคมีอุตสาหกรรม ฝึกงานกับมหาลัยชั้นนำทั้งในทวีปยุโรปและเอเชีย

Home / CAMPUS / รู้จัก หลักสูตรนานาชาติ นักเคมีควบวิศวกรเคมี ได้ฝึกงานกับมหาลัยชั้นนำทวีปยุโรปและเอเชีย

ทำความรู้จัก หลักสูตรนานาชาติ “เคมีวิศวกรรมและอุตสาหกรรม” (Industrial and Engineering Chemistry: IEC) ครั้งแรกของหลักสูตรที่ขมวด 2 ศาสตร์ความรู้ด้านเคมีและเคมีวิศวกรรม สู่การผลิตนักเคมีควบวิศวกรเคมีรุ่นใหม่ ที่เชี่ยวชาญกระบวนการผลิตสารเคมีตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ

นักเคมีควบวิศวกรเคมีรุ่นใหม่ ผู้เรียนสามารถออกแบบการเรียนได้ใน 3 รูปแบบ ฝึกงานกับมหาลัยชั้นนำ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยคณะวิทยาศาสตร์ ผนึกมหาวิทยาลัยสแตรธไคลด์ (University of Strathclyde) ประเทศสกอตแลนด์ ได้ร่วมกันเปิดหลักสูตรนานาชาติ “เคมีวิศวกรรมและอุตสาหกรรม” (Industrial and Engineering Chemistry: IEC) นี้ขึ้นมา ซึ่งจะเปิดรับสมัคร นักศึกษา ป.ตรี หลักสูตรนานาชาติ “เคมีวิศวกรรมและอุตสาหกรรม” รอบแอดมิชชัน ตั้งแต่วันนี้ – 15 พฤษภาคม 2564 นี้ จุดเด่นของการเรียนสาขานี้มีอะไรบ้าง ไปทำความรู้จักกัน

ครั้งแรกของหลักสูตรที่ขมวด 2 ศาสตร์ความรู้ด้านเคมีและเคมีวิศวกรรม สู่การผลิตนักเคมีควบวิศวกรเคมีรุ่นใหม่ ที่เชี่ยวชาญกระบวนการผลิตสารเคมีตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ ร่วมแก้ปัญหาอุตสาหกรรมภาคการผลิตไทยแบบตรงจุด พร้อมรับประสบการณ์พิเศษ! แลกเปลี่ยนความรู้เคมีอุตสาหกรรม ฝึกงานกับมหาลัยชั้นนำทั้งในทวีปยุโรปและเอเชีย อาทิ สถาบันเทคโนโลยีฮาร์บิน ประเทศจีน สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งประเทศญี่ปุ่น โดยผู้เรียนสามารถออกแบบการเรียนได้ใน 3 รูปแบบ ได้แก่

แบบที่ 1 หลักสูตร 4 ปีที่ สจล. พร้อมรับ 1 ใบปริญญาจาก สจล.

แบบที่ 1 หลักสูตร 4 ปีที่ สจล. ระยะเวลาเรียน 4 ปี ที่ สจล. โดยผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับ 1 วุฒิการศึกษา คือ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเคมีวิศวกรรมและอุตสาหกรรม (B.Sc. in Industrial and Engineering Chemistry) จาก สจล. อีกทั้งยังได้ประสบการณ์การแลกเปลี่ยน (Exchange Program) และฝึกงานกับมหาลัยชั้นนำในต่างประเทศ ทั้งในทวีปยุโรปและเอเชีย อาทิ มหาวิทยาลัยสแตรธไคลด์ (University of Strathclyde) สถาบันเทคโนโลยีฮาร์บิน ประเทศจีน (Harbin Institute University) สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Advanced Institute of Science and Technology)

แบบที่ 2 หลักสูตร 3+1 เรียน 3 ปี ที่ สจล. และ 1 ปี ที่สกอตแลนด์

แบบที่ 2 หลักสูตร 3+1 ระยะเวลาเรียน 3 ปี ที่ สจล. และอีก 1 ปี ที่มหาวิทยาลัยสแตรธไคลด์ (University of Strathclyde) โดยผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับ 2 วุฒิการศึกษา ได้แก่ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเคมีวิศวกรรมและอุตสาหกรรม (B.Sc. in Industrial and Engineering Chemistry) จาก สจล. และ ใบประกาศนียบัตร จากมหาวิทยาลัยสแตรธไคลด์ (Certificate of Higher Education in Applied Chemistry จาก University of Strathclyde)

แบบที่ 3 หลักสูตร 2+2 เรียน 2 ปีที่ สจล. และ 2 ปี ที่สกอตแลนด์

แบบที่ 3 หลักสูตร 2+2 ระยะเวลาเรียน 2 ปี ที่ สจล. และอีก 2 ปี ที่มหาวิทยาลัยสแตรธไคลด์ (University of Strathclyde) โดยผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับ 2 วุฒิการศึกษา ได้แก่ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเคมีวิศวกรรมและอุตสาหกรรม (B.Sc. in Industrial and Engineering Chemistry) จาก สจล. และ ใบประกาศนียบัตร วิทยาศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสแตรธไคลด์ (B.Sc. in Applied Chemistry จาก University of Strathclyde)

อย่างไรก็ดี หลักสูตรดังกล่าว ได้รับการพัฒนามาจากหลักสูตรนานาชาติ (B.Sc. Polymer Technology และ B.Sc. Petrochemical Technology) ของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ สจล. โดยปรับปรุงเนื้อหาให้ตอบโจทย์อุตสาหกรรมในปัจจุบัน ผ่านการเพิ่มเติมวิชาทางด้านวิศวกรรม พร้อมยกระดับมาตรฐานความเป็นนานาชาติด้วยการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ ทั้งด้านการเรียนการสอน การฝึกงาน การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม อันเป็นการเพิ่มโอกาสด้านการทำงานที่มากกว่าหลักสูตรวิทยาศาสตร์เคมีทั่วไป

ตรวจสอบคุณสมบัติและสมัครออนไลน์ TCAS รอบแอดมิชชัน ได้ที่ https://new.reg.kmitl.ac.th/admission ตั้งแต่วันนี้ – 15 พฤษภาคม 2564 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์ สจล. โทร. 02-329-8000 ต่อ 8411 เว็บไซต์ www.inter.science.kmitl.ac.th เฟซบุ๊ก www.facebook.com/SciKmitl หรือติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมของ สจล. ได้ที่ www.facebook.com/kmitlofficial

X