สั่งรื้อกำแพงสูงมิดหลังคาบ้าน หมู่บ้านใน จ.กาญจนบุรี ภายใน 15 วัน

สั่งรื้อกำแพงสูงมิดหลังคาบ้าน หมู่บ้านใน จ.กาญจนบุรี ภายใน 15 วัน

ทางการจังหวัดกาญจนบุรีสั่งรื้อกำแพงยักษ์ สูงมิดหลังคาหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วัน