กำแพงสูง กำแพงสูงมิดหลังคาบ้าน หมู่บ้านใน จ.กาญจนบุรี

สั่งรื้อกำแพงสูงมิดหลังคาบ้าน หมู่บ้านใน จ.กาญจนบุรี ภายใน 15 วัน

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

  • ทางการจังหวัดกาญจนบุรีสั่งรื้อกำแพงยักษ์ สูงมิดหลังคาหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วัน
  • และให้เจ้าของที่ดินดำเนินการขุดดินออกจากแนวรั้วทั้ง 3 ด้าน ด้านละ 4 เมตรครึ่ง ภายในระยะเวลา 15 วัน
  • ทางยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรีหารือกับเจ้าของบ้านที่ได้รับความเสียหาย เพื่อคำนวณความเสียหาย และเจรจากับทางเจ้าของที่ดินเรื่องการชดใช้

ร.ต.พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เผยข่าวดีว่าทางการจังหวัดกาญจนบุรีสั่งให้เจ้าของที่ดินซึ่งถมดินจนสูงมิดหลังคาหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี รื้อกำแพงยักษ์ดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วัน หากไม่ดำเนินการจะบังคับใช้กฎหมายขั้นสูงต่อไป

จากข้อมูลเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 เทศบาลตำบลลาดหญ้าพบว่ามีการถมดินโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงทำหนังสือแจ้งให้เจ้าของที่ดินหยุดการถมดินและขอให้เจ้าของที่ดินมาทำหนังสือขออนุญาตให้ถูกต้อง ต่อมา วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เจ้าของที่ดินยื่นหนังสือขออนุญาต เทศบาลออกหนังสืออนุญาตให้มีการถมดินได้ ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2563 จนถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

แต่เมื่อสิ้นสุดวันอนุญาต ก็ยังถมดินไม่เสร็จ เจ้าของที่ดินจึงขอต่อใบอนุญาตถมดิน แต่เทศบาลไม่อนุญาตเพราะชาวบ้านมาร้องเรียนและพบว่าการถมดินไม่ได้วางระบบการระบายน้ำตามข้อกำหนด

ในส่วนของการสร้างแนวกำแพงกันดินและรั้วที่สูงมิดหลังคาทางเทศบาลอนุญาตก่อสร้างแนวรั้วจริง แต่ไม่ได้อนุญาตให้สร้างแนวกำแพงกันดิน ดังนั้น จึงถือว่ารั้วดังกล่าวสร้างอยู่บนสิ่งก่อสร้างที่ไม่มีฐานราก อาจทำให้เกิดอันตรายกับประชาชนที่อยู่ข้างเคียงได้

จังหวัดทางจังหวัดกาญจนบุรีจึงมีคำสั่งให้เจ้าของที่ดินรื้อถอนแนวรั้วบนกำแพงกันดินออกให้เรียบร้อยภายในระยะเวลา 15 วันและให้เจ้าของที่ดินดำเนินการขุดดินออกจากแนวรั้วทั้ง 3 ด้าน ด้านละ 4 เมตรครึ่ง ภายในระยะเวลา 15 วัน

สำหรับมาตรการเยียวยาบ้านที่ได้รับความเสียหาย 10 หลังนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีมีคำสั่งให้ทางยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรีหารือกับเจ้าของบ้านที่ได้รับความเสียหายเพื่อคำนวณความเสียหาย และเจรจากับทางเจ้าของที่ดินเรื่องการชดใช้ให้ผู้ได้รับความเสียหายหากทั้งสองฝ่ายเจรจาตกลงกันไม่ได้ ก็จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป

ที่มา : Mono29 News – ข่าวโมโน29


แท็ก: NEWS , , ,
WRITER

RELATED

X