นายกฯ สั่งกรมปศุสัตว์ เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้เลี้ยงหมู

นายกฯ สั่งกรมปศุสัตว์ เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้เลี้ยงหมู

นายกรัฐมนตรี ได้เร่งรัดให้กรมปศุสัตว์ ดำเนินการจ่ายเงินชดเชยแก่ผู้เลี้ยงสุกร ที่สุกรถูกทำลายเพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF)