ผู้ว่าฯ ตรังสร้างมิติใหม่ ลงพื้นที่พร้อมนอนค้างคืนรับฟังปัญหาชาวบ้าน

ผู้ว่าฯ ตรังสร้างมิติใหม่ ลงพื้นที่พร้อมนอนค้างคืนรับฟังปัญหาชาวบ้าน

ผู้ว่าฯ ตรังสร้างมิติใหม่ ลงพื้นที่พร้อมนอนพักค้างคืนรับฟังปัญหาชาวบ้าน ก่อนออกหน่วยบริการประชาชน วันที่ 23 มกราคม 2562 นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายไพบูลย์…