ผู้ว่าฯ ตรัง หน่วยบริการประชาชน

ผู้ว่าฯ ตรังสร้างมิติใหม่ ลงพื้นที่พร้อมนอนค้างคืนรับฟังปัญหาชาวบ้าน

คัดลอก URL แล้ว

ผู้ว่าฯ ตรังสร้างมิติใหม่ ลงพื้นที่พร้อมนอนพักค้างคืนรับฟังปัญหาชาวบ้าน ก่อนออกหน่วยบริการประชาชน

วันที่ 23 มกราคม 2562 นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายพรชัย สุขโสม นายอำเภอกันตัง พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

โดยเยี่ยมชมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีพรรณไม้ต่างๆ เช่น ต้นกอ ต้นตะเคียน และอื่นๆ หลังจากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมชมกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกร ที่ทำดินปุ๋ยจากเศษวัสดุธรรมชาติลดการใช้สารเคมี และยังสามารถขายดินปุ๋ยสร้างรายได้อีกด้วย

อีกทั้งยังเดินทางไปชมฝายคลองน้ำล้นบ้านวังหิน ที่สามารถเก็บกักน้ำเอาไว้ใช้หากประสบปัญหาภัยแล้ง ทำให้ประชาชนในพื้นที่ยังมีน้ำใช้ ทั้งนี้หลังจากลงพื้นที่ดังกล่าวแล้วทางคณะได้เดินทางไปพบปะประชาชนพื้นที่ตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง ที่โรงเรียนบ้านคลองลุ และได้พูดคุยกับประชาชนที่มาร่วมต้อนรับ

ทั้งนี้นายปรีชา ตั้นซ้าย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองลุ ได้กล่าวถึงสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในตำบลคลองลุ คือ ปัญหาของถนนที่ประชาชนใช้สัญจรไปมา ซึ่งสภาพถนนชำรุด และสิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือนั้นเป็นเรื่องของถนน รถพยาบาลรับส่งผู้ป่วย เนื่องจากรถที่มีอยู่มีสภาพเก่า เกรงว่าการใช้งานจะไม่ปลอดภัย จึงได้ของบประมาณจากทางจังหวัดเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น

ส่วนทางด้านนายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวกับพี่น้องประชาชนว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อรับฟังปัญหาจากประชาชน เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา สำหรับสิ่งที่ร้องขอนั้นต้องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการของจังหวัดก่อน เนื่องจากในจังหวัดตรังก็มีหลายพื้นที่ที่ประสบปัญหาหลายๆ ด้านเช่นกัน จึงต้องมีการพิจารณาตามความเร่งด่วนของแต่ละพื้นที่

ขณะที่หลังจากพบปะชาวบ้านแล้ว ยังได้รับประทานอาหารร่วมกับชาวบ้าน โดยชาวบ้านได้นำข้าว กับข้าว ใส่ปิ่นโตมารับประทานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดตรังและส่วนราชการ อีกทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดตรังและส่วนราชการบางส่วนได้มีการนอนพักค้างคืนที่โรงเรียนบ้านคลองลุอีกด้วย ซึ่งนับว่าเป็นมิติใหม่ของการบริหารราชการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังและส่วนราชการได้ลงพื้นที่และนอนพักค้างคืนในพื้นที่อีกด้วย


แท็ก: NEWS , ,
WRITER

RELATED

X