ปารีณา ไม่ขัด! ส.ส.ใส่ผ้าไทย แต่ต้องรู้จักกาลเทศะ

ปารีณา ไม่ขัด! ส.ส.ใส่ผ้าไทย แต่ต้องรู้จักกาลเทศะ

ปารีณา ไม่ขัด ส.ส.ใส่ผ้าไทย แต่ต้องรู้จักกาลเทศะ รัฐสภาไม่ใช่ที่มาหมุนตัวเล่น ด้าน “ปดิพัทธ์” อภิปรายเดือด “เกียรติยศสภา” ไม่ได้อยู่ที่การแต่งกาย วันนี้ ( 10 ก.ค. 62…