คาดส่งออกไทยปีนี้หดตัว 0.9-2.4%

คาดส่งออกไทยปีนี้หดตัว 0.9-2.4%

นายอัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์การค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ทำการวิเคราะห์ทิศทางการส่งออกไทยปี 2563 โดยคาดว่าปี 2563 ไทยมีมูลค่าการส่งออก 244,231 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรืออยู่ในช่วง 240,472 – 247,621…