โปรดเกล้าฯ ‘สุรยุทธ์’ เป็นผู้แทนพระองค์ บำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน

โปรดเกล้าฯ ‘สุรยุทธ์’ เป็นผู้แทนพระองค์ บำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ พลเอกสุรยุทธ์ บําเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน วันจันทร์ ที่ 10 มิถุนายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก สุรยุทธ์…