บําเพ็ญพระราชกุศล สุรยุทธ์ จุลานนท์

โปรดเกล้าฯ ‘สุรยุทธ์’ เป็นผู้แทนพระองค์ บำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน

คัดลอก URL แล้ว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ พลเอกสุรยุทธ์ บําเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน

วันจันทร์ ที่ 10 มิถุนายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รักษาการประธานองคมนตรี ไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

เวลา 16.30 น. ผู้แทนพระองค์ถึงวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ขึ้นพระที่นั่งทรงธรรม วางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พวงมาลาของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพวงมาลาของพระบรมวงศานุวงศ์ที่หน้าโกศศพ

ชาวพนักงานประโคมแตรงอน แตรฝรั่ง ปี กลองชนะ แล้วจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชา พระรัตนตรัย พระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์จบแล้ว ทอดผ้าไตร พระสงฆ์บังสุกุลแล้ว พระสงฆ์อนุโมทนา ถวายอดิเรก เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ที่จะแสดงพระธรรมเทศนา และสวดธรรมคาถา ขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์ จุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม

พระเทพกิตติเวที วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ให้ศีลและแสดงพระธรรมเทศนา จบ พระ 4 รูป สวดธรรมคาถา แล้วประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์และทอดผ้าไตร


แท็ก: NEWS , ,
WRITER

RELATED

X