เปิดชื่อพระราชทาน สุนัขพันธ์เกรทเดน 13 ชีวิต

เปิดชื่อพระราชทาน สุนัขพันธ์เกรทเดน 13 ชีวิต

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงรับสุนัขพันธ์เกรทเดนจำนวน 13 สุนัขอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ หลังจากถูกเจ้าของปล่อยทิ้งไม่เหลี่ยวแล ก่อนที่จะมีเจ้าหน้าที่ได้เข้าช่วยเหลือไปก่อนหน้านี้นั้น เพจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีการเผยแพร่ข่าวความคืบหน้าจากกรณีดังกล่าวว่า สุนัขเกรทเดน 13 ชีวิตมีชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นชื่อกลุ่มชื่อดอกไม้ที่มีอยู่ในประเทศไทย โดยชื่อดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานให้…