ล่าสุด องค์การเภสัชกรรม เผย ส่งร่างสัญญาจัดหาวัคซีนโมเดอร์นา ให้อัยการสูงสุดแล้ว

ล่าสุด องค์การเภสัชกรรม เผย ส่งร่างสัญญาจัดหาวัคซีนโมเดอร์นา ให้อัยการสูงสุดแล้ว

ได้รับคำยืนยันจากบริษัทว่า ช่วงแรกจะนำเข้าวัคซีน มาในไตรมาส 4/2564 และไตรมาสที่ 1/2565 รวมจำนวน 5 ล้านโดส