Prudential มอบหมวกนิรภัยแก่นักเรียน ส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนแก่เยาวชน

Prudential มอบหมวกนิรภัยแก่นักเรียน ส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนแก่เยาวชน

พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ร่วมกับ คปภ. ส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนแก่เยาวชน มอบหมวกนิรภัยจำนวน 100 ใบ แก่นักเรียนของโรงเรียนทุ่งมหาเมฆ