ตรึงค่าไฟเดือน พ.ค. – ส.ค. บรรเทาค่าครองชีพประชาชน

ตรึงค่าไฟเดือน พ.ค. – ส.ค. บรรเทาค่าครองชีพประชาชน

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติให้คงค่าเอฟทีสำหรับการเรียกเก็บเดือน พ.ค-ส.ค. 2562 จำนวน -11.60 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.6396 บาทต่อหน่วย ไม่เปลี่ยนแปลงจากงวดก่อน เพื่อบรรเทาค่าของชีพของประชาชนน.ส.นฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการสำนักงาน…