อย. ยืนยันผลิตภัณฑ์สาหร่ายปลอดภัย แนะผู้บริโภคอ่านปริมาณโซเดียมบนฉลากจีดีเอ

อย. ยืนยันผลิตภัณฑ์สาหร่ายปลอดภัย แนะผู้บริโภคอ่านปริมาณโซเดียมบนฉลากจีดีเอ

อย.ยืนยันผลการตรวจสอบปริมาณตะกั่วและแคดเมียม ที่พบในผลิตภัณฑ์สาหร่ายของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคยังอยู่ในระดับที่ปลอดภัย ส่วนผลิตภัณฑ์สาหร่าย 1 ตัวอย่าง ที่พบการปนเปื้อนของแคดเมียมเกินมาตรฐานจะเข้าตรวจสอบสถานที่ผลิตอีกครั้ง นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวถึงผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สาหร่ายของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเมื่อวันที่ 18 ม.ค. 62 ว่า ก่อนอื่น…