กต.เผย ‘ธนาธร’ เป็นคนเชิญเจ้าหน้าที่ทูตสังเกตการณ์รับทราบข้อกล่าวหา ม.166

กต.เผย ‘ธนาธร’ เป็นคนเชิญเจ้าหน้าที่ทูตสังเกตการณ์รับทราบข้อกล่าวหา ม.166

กระทรวงการต่างประเทศเผย ‘ธนาธร’ เป็นผู้เชิญเจ้าหน้าที่ทูต 11 ประเทศไปสังเกตการณ์ระหว่างรับทราบ 3 ข้อกล่าวหาที่สถานีตำรวจปทุมวัน วันที่ 7 เม.ย. 2562 น.ส.บุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีที่มีผู้แทนของสถานเอกอัครราชทูตและองค์กรระหว่างประเทศกว่า 11…