10 ประโยชน์ของ สะระแหน่ บรรเทาอาการวิงเวียน หน้ามืด ขับลม!!

10 ประโยชน์ของ สะระแหน่ บรรเทาอาการวิงเวียน หน้ามืด ขับลม!!

สะระแหน่ มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Peppermint, Kitchen Mint, Marsh Mint ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Metha cordifolia Opiz.  เป็นพืชสมุนไพรไทยที่จัดอยู่ในตระกูลมิ้นต์ มีสรรพคุณทางยามากมาย ดังนี้ ประโยชน์ของสะระแหน่…