ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา คดีการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 2 คดี

ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา คดีการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 2 คดี

ศาลปกครองกลาง มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาในคดีที่เกี่ยวกับการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 2 คดี เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ศาลปกครองกลางมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ ในคดีที่เกี่ยวกับการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 2 คดี ดังนี้…