สมเด็จพระเรียมนโรดม บุปผาเทวี แห่งกัมพูชา สิ้นพระชนม์แล้ว

สมเด็จพระเรียมนโรดม บุปผาเทวี แห่งกัมพูชา สิ้นพระชนม์แล้ว

เพจ โบราณนานมา ได้มีการออกมาเปิดเผยว่า สมเด็จพระเรียมนโรดม บุปผาเทวี พระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ แห่งกัมพูชา และ เป็นพระเชษฐภคินีต่างพระมารดาในพระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี พระมหากษัตริย์รัชกาลปัจจุบัน แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ได้สิ้นพระชนม์แล้ว ในพระชนมายุ…