Samsung Galaxy Fold 2 หรือ Galaxy Z Flip ผ่านการรับรองจากหน่วยงานจีนแล้ว

Samsung Galaxy Fold 2 หรือ Galaxy Z Flip ผ่านการรับรองจากหน่วยงานจีนแล้ว

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า Samsung จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนจอพับได้รุ่นใหม่ที่ก่อนหน้านี้จะมีชื่อว่า Galaxy Z Flip ซึ่งจะเป็นสมาร์ทโฟนจอพับที่เข้ามาสานต่อ Galaxy Fold ที่เปิดตัวครั้งแรกในปีที่ผ่านมา ล่าสุด Galaxy Z Flip ได้ผ่านการรับรองจากหน่วยงาน…