เปิดใจทหารอเมริกันเชื้อสายไทย กับการสมัครใจเป็นทหาร

เปิดใจทหารอเมริกันเชื้อสายไทย กับการสมัครใจเป็นทหาร

ร้อยเอก พีรวุฒิ กำลังเอก เจ้าหน้าที่ประสานงาน ของหน่วยงานที่ชื่อว่า USA-RPAC(ยูเอสเอ อาร์แพ็ค) สังกัดกองทัพบก สหรัฐอเมริกา หนึ่งในทหารอเมริกันสัญชาติไทย ซึ่งเกิดและเติบโตในสหรัฐ เป็นอีกหนึ่งคนซึ่งสมัครใจเป็นทหารตั้งแต่อายุ 17 ปี ด้วยการสมัครเป็นพลทหารสังกัดนาวิกโยธิน…