สภานศ. ม.เชียงใหม่ ออกแถลงการณ์ จี้รัฐบาลคืนอำนาจให้แก่ประชาชน

สภานศ. ม.เชียงใหม่ ออกแถลงการณ์ จี้รัฐบาลคืนอำนาจให้แก่ประชาชน

สภานักศึกษา ม.เชียงใหม่ ออกแถลงการณ์ จี้รัฐบาลคืนอำนาจให้แก่ประชาชน และเร่งกำหนดวัน เลือกตั้ง เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2562 สภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ออกแถลงการณ์เรื่อง การแสดงจุดยืนต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นับแต่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๑…